• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

św. Fiakriusz

św. Fiakriusz, pustelnik z Brie

30 sierpnia – wspomnienie dowolne   Wydarzenie na Facebook'u

Św. Fiakriusz (Fiakier,  Fiakr) urodził się w Irlandii na początku VII wieku. Po otrzymaniu święceń kapłańskich udał się (w ślad za św. Kolumbanem) na kontynent europejski. Zamieszkał w okolicy Paryża by wieźć życie pustelnicze. Zasłynął leczeniem chorych, opieką nad ubogimi, skutecznym wstawiennictwem do Boga. Wybudował hospicjum w którym leczył i niewielki domek w którym mieszkał. Ciężko pracował w swoim ogrodzie, umartwiał się i modlił. Wkrótce miejsce to stało się celem pielgrzymek chorych. Powstał tu klasztor w którym potrzebujący uzyskiwali pomoc duchową, głodni byli karmieni a chorzy leczeni. Zmarł ok. 675 roku.
Jego kult stale wzrastał, a szczególne nasilenie osiągnął w XVII wieku. Przy jego grobie dokonało się wówczas wiele cudownych uzdrowień. Pielgrzymom udostępniono tu po raz pierwszy (1640 rok) czterokołowy pojazd, który od imienia Świętego nazwano fiakrem. Jest patronem ogrodników, fiakrów i taksówkarzy.

Modlitwa

Panie Boże, który sam jesteś święty i nikt bez Ciebie nie może osiągnąć doskonałości, pomóż nam za wstawiennictwem św. Fiakriusza żyć tak, abyśmy mogli mieć udział w Twojej chwale. Amen.

Facebook