• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

św. Idzi

św. Idzi, opat i pustelnik

1 września – wspomnienie dodatkowe   Facebook

Idzi (Gilles) pochodził prawdopodobnie z królewskiego rodu Grecji. Urodził się ok. 640-650 w Atenach, jako syn Teodora i Pelagii. Po wczesnej śmierci rodziców został pustelnikiem osiadłym nad Rodanem. Po 673 roku otrzymał od Wamby, króla Wizygotów, ziemię, gdzie założył klasztor wokół którego powstało później miasteczko Saint-Gilles. Zmarł w tym klasztorze 1 września pomiędzy 720 a 725 rokiem.

Wzywany jest przede wszystkim przez małżeństwa, które nie mogą doczekać się potomstwa (Gall Anonim wspomina o cudownym narodzeniu Bolesława Krzywoustego dzięki modlitwom za jego wstawiennictwem). Czczony jest jako patron karmiących matek, rybaków, myśliwych, pasterzy, łuczników oraz handlarzy koni. Uważany jest także za opiekuna dzikich zwierząt.
W ikonografii przedstawia się go w habicie zakonnym, na tle jaskini, z łanią i z ręką przebitą strzałą, czasem z książką i laską pasterską.

 

1.09 przypada także wspomnienie bł. Bronisławy.

Modlitwa do św. Idziego

Panie Boże, przez pamięć świętego Idziego, pod którego opiekę tylu się oddało, uczyń, aby Duch Święty oświecał mnie, bym w życiu wybrał drogę, na której będę mógł najlepiej służyć Bogu i ludziom. Amen.

Facebook