• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

św. Atanazy

św. Atanazy, biskup i doktor Kościoła

2 maja – wspomnienie

Atanazy urodził się w Aleksandrii w roku 295. Towarzyszył biskupowi tego miasta, Aleksandrowi, na Soborze Nicejskim i został jego następcą. Zwalczał niestrudzenie arian, co było przyczyną tego, że kilkakrotnie musiał iść na wygnanie. Napisał znakomite dzieła w obronie wiary i dla jej pogłębienia. Zmarł w roku 373.

Modlitwa

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wybrałeś świętego Atanazego, biskupa, na obrońcę wiary w Bóstwo Twojego Syna, † spraw, abyśmy dzięki jego nauce i opiece * coraz lepiej Ciebie poznawali i goręcej miłowali. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

02.05 przypada także wspomnienie św. Zygmunta.

Facebook