• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

św. Zygmunt

św. Zygmunt, król i męczennik

2 maja – wspomnienie dowolne

Zygmunt był królem Burgundii nawróconym z arianizmu na katolicyzm. Za namową swojej drugiej żony wydał na śmierć syna z pierwszego małżeństwa i za ten występek podjął później surową pokutę w zbudowanym przez siebie klasztorze. Podczas najazdu Franków w roku 524 został im wydany i utopiony w studni wraz z żoną i dwoma synami. Jego relikwie znajdują się w kościele katedralnym w Płocku, złożone tam w XII w. przez biskupa Wernera.

Modlitwa

Boże, Ty zaszczyciłeś świętego króla Zygmunta dwiema koronami: doczesną i wieczną oraz upragnioną palmą męczeństwa, a jego ciało spoczywające w głębi wód wskazałeś wiernym, † spraw, abyśmy oddając cześć zasługom Męczennika, * za jego wstawiennictwem doznawali obrony we wszelkich przeciwnościach. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

02.05 przypada także wspomnienie św. Atanazego.

Facebook