• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

San Pancrazio

św. Pankracy, męczennik

12 maja – wspomnienie dowolne

Pankracy poniósł śmierć męczeńską w Rzymie, prawdopodobnie podczas prześladowania za czasów Dioklecjana (III/IV w.). Na jego grobie przy via Aurelia papież św. Symmachus (V/VI w.) kazał zbudować kościół.

Modlitwa

Wszechmogący Boże, niech się raduje Twój Kościół ufny w orędownictwo świętego Pankracego, męczennika, * niech dzięki jego modlitwie trwa w oddaniu się Tobie i cieszy się pokojem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

12.05 przypada także wspomnienie św. Nereusza i Achillesa.

Facebook