• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Luca Signorelli, Fra Angelico, fragment, c.1501

bł. Fra Angelico

18 lutego – wspomnienie dowolne

bł. Fra Angelico (Jan z Fiesole) naprawdę nazywał się Guido da Pietro. Urodził się ok. 1387 roku w Castello Vecchio w Toskanii we Włoszech. Ze względu na wyjątkową umiejętność łączenia cnotliwego życia ze sztuką, otrzymał przydomek Beato Angelico – anielski. Jego malarstwo jest pełne prostoty i kontemplacji Bożego piękna. Jan z Fiesoli zmarł w Rzymie 18 lutego 1455 roku, w konwencie Santa Maria Sopra Minerva, gdzie znajduje się jego grób z marmurową podobizną. Beatyfikowany został przez św. Jana Pawła II w 1982 roku. Jest patronem historyków sztuki. 

Modlitwa

Boże, Ty w swojej opatrzności natchnąłeś błogosławionego Jana z Fiesole, aby nam ukazał niebiański pokój i słodycz, † spraw za jego wstawiennictwem, * abyśmy jasnym przykładem cnót zrodzili ten sam blask w sercach naszych braci. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Facebook