• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

św. Jan Nepomucen

św. Jan Nepomucen, prezbiter i męczennik

21 maja – wspomnienie dowolne  

Jan urodził się pomiędzy 1340 a 1346 rokiem w miejscowości Pomuk w Czechach. Kształcił się w Pradze i w Padwie. Był kanonikiem kolegiaty praskiej św. Idziego i wikariuszem generalnym arcybiskupa Pragi Jana z Jenštejna. Został uwięziony na rozkaz króla Wacława IV Luksemburskiego (1361-1419) za obronę tajemnicy spowiedzi i praw Kościoła, a następnie zrzucony z mostu Karola do rzeki Wełtawy dnia 20 marca 1393 roku. Dlatego jego posągi są często umieszczane przy mostach i źródłach.

Modlitwa

Wszechmogący, wieczny Boże, przez Ciebie umocniony święty Jan Nepomucen aż do śmierci gorliwie bronił wolności Kościoła, † spraw przez jego wstawiennictwo, * abyśmy nieustraszenie walczyli w obronie sprawiedliwości i prawdy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

21.05 przypada także wspomnienie św. Krzysztofa Magallanesa i Towarzyszy.

Facebook