• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

św. Cyryl Aleksandryjski

św. Cyryl Aleksandryjski, biskup i doktor Kościoła

27 czerwca – wspomnienie dowolne

Cyryl urodził się w roku 370, prowadził życie monastyczne; otrzymał święcenia kapłańskie i w roku 412 został biskupem Aleksandrii. Zdecydowanie występował przeciw nauce Nestoriusza. Na soborze efeskim bronił Bożego macierzyństwa Maryi. Napisał wiele znakomitych dzieł zawierających naukę Kościoła i jej obronę. Zmarł w roku 444.

Modlitwa

Boże, Ty uczyniłeś świętego Cyryla, biskupa, niezłomnym obrońcą Bożego macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny, † spraw, aby wszyscy, którzy wierzą, że Maryja jest Matką Boga, * zostali zbawieni przez wcielenie Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

27.06 przypada także wspomnienie NMP Nieustającej Pomocy.

Facebook