• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Katedra na Wawelu

Rocznica poświęcenia Królewskiej Katedry na Wawelu

4 lipca – święto w archidiecezji krakowskiej

"Katedra wawelska została wzniesiona i wyposażona przez księcia Mieczysława pierwszego i na prośbę jego żony Dąbrówki poświęcona w roku 966 świętemu Wacławowi… Tę świątynię strawił pożar. Jej odbudowę podjął biskup Nanker w roku 1320… a kościół ten poświęcił czcigodny w Chrystusie Panu Jarosław, z Bożej łaski arcybiskup świętego kościoła gnieźnieńskiego, w czwartek po święcie Paschy, Roku Pańskiego 1364."

Jan Długosz

Modlitwa

Boże, Ty nazwałeś swój lud Kościołem, † spraw, aby wierni gromadzący się w Twoje imię Ciebie wielbili i miłowali, Tobie byli posłuszni * i pod Twoim kierownictwem osiągnęli obiecane życie w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

04.07 przypada także wspomnienie św. Elżbiety Portugalskiej.


Z Kroniki

Jan Długosz, Liber beneficiorum

Świadek dziejów narodu

Z łaski Najwyższego Pana katedra wawelska, zaraz po gnieźnieńskiej, jest godnością najpierwsza i najznamienitsza wśród kościołów w Polsce. Głosimy jej chwałę, albowiem Boża Opatrzność szczególnie ją wyróżniła i ozdobiła darami i przywilejami. Swoją znakomitością ta świątynia przewyższa wszystkie inne, znajduje się bowiem w obrębie zamku w słynnym mieście Krakowie, a ten gród jest głową i ośrodkiem królestwa polskiego, zajmuje on pierwsze miejsce wśród jego miast i zamków jako pełna świetności stolica kraju i państwa.

Tu wznosi się tron królewski, tu się znajduje korona i oznaki władzy i są przechowywane dokumenty i kosztowności królestwa, w tym miejscu odbywają się koronacje i pomazanie wybrańców, tu spoczywają ciała władców, a te mury były świadkami ich narodzin i lat dziecięcych. I zdobi tę świątynię ciało świętego Stanisława, biskupa krakowskiego i męczennika, zgładzonego za wiarę i wolność Kościoła, ciało świętego Floriana, męczennika oraz szczątki i relikwie wielu innych świętych.

Katedra wawelska została wzniesiona i wyposażona przez księcia Mieczysława pierwszego i na prośbę jego żony Dąbrówki poświęcona w roku 966 świętemu Wacławowi, męczennikowi, którego była bratanicą. Z biegiem czasów równorzędnym patronem kościoła został także święty Stanisław biskup. Ten pierwszy kościół wzniesiony z kamienia był niewielki; uległ on zniszczeniu i został rozbudowany przez Bolesława Krzywoustego, a poświęcony w roku 1143 przez Roberta, biskupa krakowskiego. Tę świątynię strawił pożar. Jej odbudowę podjął biskup Nanker w roku 1320. Zarzucono wtedy pierwotny kształt kościoła i nadano mu formę krzyża, sama zaś budowla, z kamienia i cegły, była znacznie obszerniejsza, na ile miejsce pozwalało. Dzieło zostało ukończone za następców Nankera, a kościół ten poświęcił czcigodny w Chrystusie Panu Jarosław, z Bożej łaski arcybiskup świętego kościoła gnieźnieńskiego, w czwartek po święcie Paschy, roku Pańskiego 1364.

Facebook