• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

bł. Matka Teresa z Kalkuty

św. Matka Teresa z Kalkuty

5 września – wspomnienie dowolne

Agnes Gonxha Bojaxhiu urodziła się 27.08.1910 roku w Üsküb (obecnie Skopje, stolica Macedonii). Z pochodzenia była Albanką. Już w wieku 12 lat poczuła powołanie do służby zakonnej. Sześć lat później wstąpiła do zakonu sióstr loretanek w Irlandii, przyjmując imię zakonne Teresa. Swój nowicjat odbywała w Indiach. Tam od 1929 pracowała w katolickiej szkole dla dziewcząt w Kalkucie, której została później dyrektorką. W 1946 usłyszała wezwanie od Boga, by pomagać biednym i opuszczonym. W 1948 przywdziała charakterystyczne białe sari z niebieskim obrzeżem. Za zgodą papieża Piusa XII wyszła na ulice Kalkuty pomagać trędowatym, umierającym i porzuconym dzieciom. Do końca pracowała pomagając ludziom apelując jednocześnie zawsze o poszanowanie godności drugiego człowieka gdzie czynnie sprzeciwiała się aborcji, eutanazji i antykoncepcji. W 1950 założyła zgromadzenie sióstr misjonarek miłości, które prowadzą w Indiach i na całym świecie sierocińce, domy dla chorych i umierających. W 1979 za swoją pracę otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla. Zmarła na zawał serca 5 września 1997 w Kalkucie. Jan Paweł II beatyfikował ją 19.10.2003. Jeszcze nigdy we współczesnej historii chrześcijaństwa nikt nie został wyniesiony na ołtarze tak szybko, bo zaledwie 6 lat po swojej śmierci. Kanonizowana 4 września 2016 roku.

Modlitwa

Boże, Ty mieszkasz w czystych sercach, † za wstawiennictwem świętej Matki Teresy z Kalkuty, dziewicy, udziel nam łaski do prowadzenia życia zgodnego z Ewangelią, * abyś mógł w nas zamieszkać. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Facebook