• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

św. Piotr Klawer SJ

św. Piotr Klawer, prezbiter

9 września – wspomnienie dowolne

Piotr Klawer, żyjący w pierwszej połowie XVII wieku, Katalończyk, sam siebie nazywał "niewolnikiem niewolników", gdyż całe swoje kapłańskie życie w Towarzystwie spędził w Ameryce Południowej, w Kolumbii, zajmując się murzyńskimi niewolnikami. Nie tylko głosił im Ewangelię – ponoć ochrzcił ich trzysta tysięcy – ale zbierał dla nich ofiary, dbając o zaspokajanie ich najbardziej podstawowych potrzeb. Był on pierwszym silnym głosem chrześcijańskiego i europejskiego sumienia wobec niewolnictwa Murzynów.

Modlitwa

Boże, Ty świętego Piotra uczyniłeś sługą niewolników oraz umocniłeś przedziwną miłością i cierpliwością w niesieniu im pomocy, † dozwól, byśmy dzięki jego orędownictwu czynem i prawdą kochali bliźnich, * szukając tego, co jest znamieniem Jezusa Chrystusa. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

09.09 przypada także wspomnienie bł. Anieli Salawy (XIX/XX w.).

Facebook