• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

św. Jan de Babeuf

św. Jan de Babeuf, św. Izaak Jogues i towarzysze

19 października – wspomnienie dowolne

Pomiędzy rokiem 1642 a 1649 tubylcy Huroni i Irokezi zabili w okrutny sposób ośmiu misjonarzy z Towarzystwa Jezusowego, którzy apostołowali w tych okolicach Ameryki Północnej. Izaak Jogues zmarł dnia 18 października 1647 roku, a Jan de Brebeuf dnia 16 marca 1648 roku.

Dzisiaj przypadają także wspomnienia: św. Pawła od Krzyża oraz bł. Jerzego Popiełuszki.

Modlitwa

Boże, Ty uświęciłeś początki Kościoła w krajach Ameryki Północnej przez nauczanie i męczeństwo Świętych Jana i Izaaka oraz ich Towarzyszy, † spraw za ich wstawiennictwem, * aby w całym świecie rozkwitało życie chrześcijańskie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Facebook