• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Antoni Maria Claret

św. Antoni Maria Claret

24 października – wspomnienie dowolne

Antoni Maria Claret (Antonio María Claret y Clarà) urodził się w Hiszpanii w roku 1807. Przyjąwszy święcenia kapłańskie, przez szereg lat apostołował w Katalonii. Założył zgromadzenie misjonarzy pod wezwaniem Niepokalanego Serca Maryi, zwanych klaretynami. Wkrótce potem został mianowany arcybiskupem Santiago na Kubie, gdzie pracował gorliwie nad zbawieniem dusz. Powróciwszy do Hiszpanii, wiele się trudził dla dobra Kościoła. Zmarł w Fontfroide we Francji 24 października 1870 roku.

Dzisiaj przypada także wspomnienie bł. Jana Balickiego.

Modlitwa

Panie, nasz Boże, który ustanowiłeś świętego Antoniego Marię Klareta założycielem naszego Zgromadzenia i napełniłeś go żarliwą miłością w trudach, oszczerstwach i cierpieniach; † spraw, prosimy, abyśmy naśladując jego nauczanie i przykład świętego życia, * zabiegali usilnie o zbawienie ludzi i wszędzie głosili Twoją chwałę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Facebook