• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

bł. Jan Balicki

bł. Jan Balicki, prezbiter

24 października – wspomnienie dowolne

Jan Wojciech Balicki urodził się w 1869 r. w biednej podrzeszowskiej, bardzo religijnej rodziny. Po ukończeniu seminarium duchownego w Przemyślu, w 1892 r. został wyświęcony na kapłana. W rok później rozpoczął studia teologiczne na Gregorianum w Rzymie, uwieńczone doktoratem. Po powrocie do kraju podjął pracę prefekta i wykładowcy w przemyskim seminarium, będąc w latach 1928-1934 jego rektorem. Po przejściu na emeryturę poświęcał wiele czasu na posługę w konfesjonale. Jeszcze jako młody kapłan założył dom dla upadłych dziewcząt, co było powodem oszczerstw pod jego adresem. Dom został zlikwidowany po wkroczeniu Sowietów do Przemyśla, podczas drugiej wojny światowej. Sługa Boży boleśnie to przeżył. Zmarł w opinii świętości 15 marca 1948 r. Od tego czasu jego grób jest codziennie miejscem licznych pielgrzymek, a wierni składają kartki z prośbami i podziękowaniami za łaski otrzymane za pośrednictwem sługi Bożego.

Dzisiaj przypada także wspomnienie św. Antoniego Marii Clareta.

Modlitwa

Boże, Ty powołałeś błogosławionego Jana Wojciecha, prezbitera, aby w pokorze serca służył dziełu Twojego miłosierdzia, † spraw przez jego wstawiennictwo, * abyśmy naśladując uniżenie Twojego Syna, dostąpili radości Jego królestwa. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
 

Facebook