• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

św. Wikotria

św. Wiktoria, dziewica i męczennica

11 listopada – wspomnienie dowolne

Wiktoria pochodziła z bogatej rzymskiej rodziny. Przyjęła potajemnie wiarę chrześcijańską. Gdy pogański kapłan Juliusz kazał jej oddać hołd Dianie, Wiktoria odmówiła. Została ścięta mieczem 18 grudnia 253 roku. Główna patronka diecezji łowickiej.

11 listopada przypada także wspomnienie św. Marcina z Tours.

Modlitwa

Boże, Ty co roku dajesz nam radość ze wspomnienia świętej Wiktorii, która zostawiła świetlany przykład czystości i męstwa, * niech jej zasługi wyjednają nam łaskę wierności Chrystusowi. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Facebook