• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

św. Stanisław Papczyński

św. Stanisław Papczyński, prezbiter

18 maja – wspomnienie dowolne

Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński urodził się w 1631 r. w Podegrodziu, w Polsce. W roku 1654 wstąpił do Zakonu Pijarów, w którym złożył śluby zakonne i przyjął święcenia kapłańskie. Wystąpił z zakonu w roku 1670 i trzy lata później założył Zgromadzenie Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia NMP w celu szerzenia czci Niepokalanego Poczęcia NMP, niesienia pomocy zmarłym pozostającym w czyśćcu oraz wspierania proboszczów w pracy duszpasterskiej. Decyzją władz kościelnych ustanowiony przełożonym generalnym założonego przez siebie Zgromadzenia, pełnił ten urząd do końca życia. Jako autor pism z dziedziny retoryki i duchowości, przypominał duchownym i świeckim o ich powołaniu do świętości. Zmarł w opinii świętości w dniu 17.09.1701.

Modlitwa

Boże, Ty w swojej Opatrzności powołałeś świętego Stanisława, prezbitera, do szerzenia czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i niesienia pomocy zmarłym w czyśćcu, † spraw, prosimy, abyśmy za przykładem jego życia i apostolskiej działalności głosili pełnię łaski i świętości Matki Twojego Syna * i wypraszając miłosierdzie dla zmarłych, dostąpili udziału w prawdziwej ojczyźnie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Facebook