• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Matka Boża z Lasalette

Matka Boża z La Salette

19 września – wspomnienie w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy Saletynów

W La Salette, we Francji, 19 września 1846 r. Najświętsza Maryja Panna ukazała się dwójce małych dzieci Melanii Calvat i Maksyminowi Giraud. Mówiła o karze, którą ciężko Jej powstrzymać. Kara jest Bożą sprawiedliwością, bo ludzie grzeszą, naruszając świętość niedzieli. „Jak długo jeszcze będę cierpiała za was?” – pytała Matka Boża.
Na miejscu objawień już w 1852 r. zaczęto budować kościół, który ukończono w 1865 r. Papież Leon XIII nadał mu w 1879 r. tytuł bazyliki mniejszej.

Modlitwa

Boże, Ty pojednałeś świat ze sobą przez najdroższą Krew Twojego Syna i pod krzyżem ustanowiłeś Jego Matkę Pojednawczynią grzeszników, † spraw, abyśmy za macierzyńskim wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny * otrzymali odpuszczenie naszych grzechów. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
 

Facebook