• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

św. Beda Czcigodny

św. Beda Czcigodny, prezbiter i doktor Kościoła

25 maja – wspomnienie dowolne

Beda urodził się w północnej Anglii w roku 673. Wstąpił do benedyktyńskiego do opactwa Jarrow i spędził w nim całe życie na modlitwie i pracy naukowej. Już za życia nazywano go "Czcigodnym". Zmarł 25 maja 735 roku.

25.05 przypada także wspomnienie św. Grzegorza VII, papieża oraz oraz św. Marii Magdaleny de Pazzi (XVI/XVII w.)

Modlitwa

Boże, Ty dałeś swojemu Kościołowi jako nauczyciela wiary świętego Bedę, kapłana, † spraw łaskawie, niech nas oświeca światło jego mądrości * i wspomagają jego zasługi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Facebook