• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

św. Maria Magdalena de Pazzi

św. Maria Magdalena de Pazzi, dziewica

25 maja – wspomnienie dowolne

Katarzyna de' Pazzi (1566-1607) pochodziła z rodu florenckich patrycjuszy. W wieku 16 lat wstąpiła do klasztoru karmelitanek przyjmując imię Maria Magdalena. Doznała doświadczeń mistycznych i stygmatów. 

25.05 przypada także wspomnienie św. Grzegorza VII, papieża oraz św. Bedy Czcigodnego (VII/VIII w.)

Modlitwa

Boże, miłośniku dziewictwa, Ty ozdobiłeś niebieskimi darami świętą Marię Magdalenę, dziewicę, gorejącą miłością ku Tobie, † spraw, abyśmy naśladowali w czystości i miłości Świętą, * której dzisiaj cześć oddajemy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Facebook