• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

bł. Marcelina Darowska

bł. Maria Marcelina Darowska, zakonnica

5 stycznia – wspomnienie dowolne

Bł. Marcelina z Kotowiczów Darowska urodziła się dnia 16 stycznia 1827 roku w Szulakach. W roku 1857 razem z Józefą Karską założyła w Rzymie Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP dla pracy nad odrodzeniem rodziny przez wychowanie kobiety. W 1863 roku przeniosła je do archidiecezji lwowskiej do Jazłowca. Rozwijającemu się Zgromadzeniu przekazała duchowość opartą na szukaniu Boga samego w prawdzie, bezinteresowności i na pełnieniu woli Bożej na wzór Niepokalanej. Zakładom wychowawczym sióstr niepokalanek pozostawiła oryginalny system nauczania i wychowania. Zmarła 5 stycznia 1911 roku w Jazłowcu. Została beatyfikowana w roku 1996 przez papieża Jana Pawła II.

Modlitwa

Boże, dzięki Twojej łasce błogosławiona Marcelina Darowska wytrwale naśladowała Chrystusa ubogiego i pokornego, † spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy wiernie trwając w naszym powołaniu osiągnęli doskonałość, * której wzór nam dałeś w swoim Synu Jezusie Chrystusie. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Facebook