• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Wincenty z Saragossy w więzieniu w Walencji

św. Wincenty, diakon i męczennik

22 stycznia – wspomnienie dowolne

Wincenty, diakon Kościoła w Saragossie w Hiszpanii, poniósł śmierć męczeńską 22 stycznia 304 roku w Walencji w czasie prześladowań za Dioklecjana. Jego kult bardzo szybko rozpowszechnił się w całym Kościele. Jest patronem Lizbony, Walencji, winiarzy oraz leśników i rolników.

Modlitwa

Wszechmogący, wieczny Boże, napełnij nas Twoim Duchem † i daj nam tę miłość, * która pomogła świętemu Wincentemu, męczennikowi, znieść zwycięsko wszystkie tortury. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

22.01 przypada także wspomnienie św. Wincentego Pallottiego.

Facebook