• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

 Kirche in Not

Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie

Aid to the Church in Need, Kirche in Not

 

Gdzie Bóg płacze

Pomoc Kościołowi w Potrzebie (PKWP, ang. Aid to the Church in Need, niem. Kirche in Not) to międzynarodowa organizacja, która zajmuje się głównie pomocą dla chrześcijan prześladowanych za wiarę. U jej początków leży działalności holenderskiego ks. Werenfried van Straaten. On to w 1947 roku rozpoczął akcję pomocy dla Niemców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej po II wojnie światowej. Główną siedzibą organizacji jest niemieckie miasto Königstein im Taunus. Posiada ona także 17 oddziałów w różnych państwach na całym świeci, w tym także w Polsce.

Czy wiesz, że…

 • … 105 000 chrześcijan ginie rocznie za wiarę w Chrystusa?
 • … co 5 minuty ginie 1 chrześcijanin?
 • … 200 milionów chrześcijan jest brutalnie prześladowanych?
 • … w ponad 116 krajach świata łamie się prawo do wolności religijnej?
 • … 350 milionów chrześcijan poddawanych jest różnym formom dyskryminacji?

Świat milczy - Ty działaj

Dane z 2020 roku

Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym

Od 2009 roku, w drugą niedzielę listopada, obchodzony jest w Polsce Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W pierwszym roku było on poświęcony sytuacji chrześcijan w Indiach, a później – w Iraku, Sudanie, Egipcie i Nigerii.

Modlitwa o pokój w Syrii »

Facebook