• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Sykstus II

św. Sykstus II, papież i Towarzysze, męczennicy

7 sierpnia – wspomnienie dowolne

Sykstus został biskupem Kościoła rzymskiego w roku 257; w następnym roku został schwytany na rozkaz cesarza Waleriana podczas nabożeństwa w katakumbach Kaliksta i zamordowany razem z czterema diakonami dnia 6 sierpnia. Tam też pochowano jego ciało.

Modlitwa

Wszechmogący Boże, dzięki Twojej łasce święci męczennicy, Sykstus i jego Towarzysze, oddali życie za Twoją Ewangelię i wierność Chrystusowi, † daj nam moc Ducha Świętego, * abyśmy chętnie przyjmowali prawdy wiary i odważnie je wyznawali. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

7.08 przypada także wspomnienie św. Kajetana (XV/XVI w.) oraz bł. Edmunda Bojanowskiego (XIX w.).

Facebook