• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Święta Zofia z córkami

św. Zofia, wdowa i męczennica

15 maja – wspomnienie dowolne

Według tekstów z VII wieku św. Zofia zginęła w Rzymie podczas prześladowań chrześcijan za czasów Hadriana I (76-138) lub Doklecjana (ok. 244-313/316). Kult Świętej rozwinął się w połowie VII w. z chwilą sprowadzenia jej relikwii do alzackiego klasztoru w Eschau (Francja) oraz za pontyfikatu papieża Sylwestra II (ok. 945-1003).

Greckie imię Zofia pochodzi od słowa σοφία (sophia) oznaczającego "mądrość". W IV w. Konstantyn I Wielki (ok. 272-337) wystawił w Konstantynopolu bazylikę ku czci "Mądrości Bożej", którą w wieku VI cesarz Justynian (483-565) rozbudował i upiększył tak dalece, iż należała do najwspanialszych świątyń chrześcijaństwa. Być może, że właśnie ta świątynia Hagia Sophia (Świętej Mądrości Bożej) spopularyzowała imię Zofii.

Modlitwa

Boże, Ty ukazujesz swoją moc w ludzkiej słabości, † od Ciebie święta Zofia otrzymała siłę do zniesienia męczeństwa, * niech wszystkim, którzy się radują jej chwałą, zawsze wyprasza łaskę do przezwyciężania pokus. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Facebook