• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

św. Anzelm z Canterbury OSB

św. Anzelm z Canterbury, biskup i doktor Kościoła

21 kwietnia – wspomnienie dowolne

Anzelm urodził się w roku 1033 w Aosta w Piemoncie. Wstąpił do benedyktynów w Le Bec (dzisiejsza Francja), gdzie potem został opatem. Wykładał współbraciom nauki teologiczne, postępując jednocześnie szybko na drodze doskonałości. W roku 1093 wybrano go arcybiskupem z Canterbury w Anglii. Mężny bojownik w wolność Kościoła dwa razy skazany był na wygnanie. Wielki uczony, zwany ojcem scholastyki, napisał wiele cennych dzieł ascetycznych, dogmatycznych i homiletycznych. Jest autorem słynnego twierdzenia "Wiara poszukująca zrozumienia" (łac. Fides Quaerens Intellectum) postulującego wyjaśnianie prawd wiary chrześcijańskiej przez refleksję filozoficzną. Sformułował "dowód ontologiczny" na istnienie Boga. Zmarł w roku 1109 w Canterbury.

Modlitwa

Boże, Ty dałeś świętemu Anzelmowi, biskupowi, odkrywać i rozgłaszać głębie Twojej mądrości, † spraw, aby wiara przyszła z pomocą naszemu rozumowi, * a serca umiłowały prawdy, które podałeś nam do wierzenia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Facebook