• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

św. Izydor

św. Izydor, biskup i doktor Kościoła

Patrona Internetu, internautów, informatyków i programistów.

4 kwietnia – wspomnienie dowolne

Święty Izydor urodził się około 560 roku w Sewilli. Miał 2 braci biskupów i siostrę, przełożoną klasztoru. Po śmierci ojca wychowywany przez swego brata, Leandra, po którym objął arcybiskupstwo w Sewilli. Gorliwy duszpasterz; organizował synody, które skonsolidowały organizację Kościoła w Hiszpanii. Powszechnie przypisuje się mu stworzenie pierwszej na świecie (20 tomowej!) encyklopedii ówczesnej nauki teologicznej i świeckiej "Etymologie" (Etymologiarum libri XX seu Origines). Św. Izydor był bardzo wykształconym człowiekiem i dbał o rozwój edukacji m.in. poprzez zakładanie szkół przy katedrach. Miał duże zasługi w powstaniu i rozwoju hiszpańskiej literatury. Zmarł 4 kwietnia 636 roku. Papież Innocenty XIII ogłosił św. Izydora doktorem Kościoła (1722).

Jego największe dzieło "Etymologie" stanowi uporządkowany zbiór wiadomości z różnych dziedzin wiedzy i życia oraz umiejętności praktycznych, ułożony podobnie, jak współczesne bazy danych. Właśnie z tego powodu, jako twórca pierwszej w historii świata bazy danych został on w 1997 roku – przez Papieska Rada do Spraw Środków Społecznego Przekazu – uznany patronem Internetu oraz programistów.

Modlitwa

Boże, wieczna Mądrości, Ty dałeś nam świętego Izydora jako nauczyciela wiary, † wysłuchaj prośby, które zanosimy w dniu jego wspomnienia, * i za jego wstawiennictwem otaczaj swój Kościół opieką. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

„Ucz się, jak gdybyś miał żyć wiecznie, żyj – jak gdybyś miał umrzeć jutro.”

Modlitwa Internauty

Wszechmocny i wieczny Boże, który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo i poleciłeś nam szukać, przede wszystkim, tego co dobre, prawdziwe i piękne, szczególnie w Boskiej Osobie Twego Jednorodzonego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, pomóż nam, błagamy Ciebie, przez wstawiennictwo św. Izydora, biskupa i doktora, abyśmy podczas naszych wędrówek w internecie kierowali nasze ręce i oczy tylko na to, co podoba się Tobie i traktowali z miłością i cierpliwością wszystkie te osoby, które spotkamy przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Święty Izydorze, módl się za nami!

Facebook