• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

św. Franciczek z Pauli

św. Franciszek z Pauli, pustelnik

2 kwietnia – wspomnienie dowolne

Franciszek urodził się w Paola (Włochy, Kalabria) w roku 1416. Dał początek zgromadzeniu pustelników, z których potem powstał Zakon Braci Mniejszych (Minimów), zatwierdzony przez Stolicę Świętą w roku 1506. Zmarł w Tours w roku 1507.

Modlitwa

Boże, który wywyższasz pokornych, Ty obdarzyłeś chwałą wybranych świętego Franciszka z Pauli, † spraw, abyśmy go naśladowali * i przez jego wstawiennictwo osiągnęli nagrodę obiecaną pokornym. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Facebook