• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

św. Sylwester I, papież

św. Sylwester I, papież

31 grudnia – wspomnienie dowolne

Sylwester został biskupem Kościoła rzymskiego w 314 roku. Kierował Kościołem za panowania Konstantyna Wielkiego (panował 306- 337), w którym to czasie szerząca się schizma donatystów oraz herezja ariańska spowodowały wiele złego. Zmarł w 335 roku i został pochowany w katakumbach Pryscylli przy via Salaria.

św. Sylwester I, papież

Modlitwa

Boże, Królu wieków, wysłuchaj próśb świętego Sylwestra, papieża, i przybądź z pomocą swojemu ludowi; † kieruj nim w życiu doczesnym, * aby mógł osiągnąć życie nieprzemijające i prawdziwe szczęście. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Dzisiaj przypadają także wspomnienia św. Katarzyny Labouré (XIX w.).

Facebook