• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

św. Marcin I, papież i męczennik

św. Marcin I, papież i męczennik

13 kwietnia – wspomnienie dowolne

Marcin urodził się w Todi, w Umbrii. Był kapłanem Kościoła rzymskiego, a w roku 649 został wybrany papieżem. W tym samym roku zwołał sobór, na którym zostali potępieni monoteleci. W roku 653 został uwięziony przez cesarza Konstantyna II i przewieziony do Konstantynopola. Wycierpiał wiele. Zmarł na wygnaniu w Chersonezie w roku 656.

Modlitwa

Wszechmogący Boże, dzięki Twojej łasce święty Marcin, papież i męczennik, oparł się groźbom i przemocy, * spraw, abyśmy z nieugiętą stałością znosili wszelkie przeciwności ze strony świata. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Facebook