• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

św. Bernadeta Soubirous

św. Bernadetta Soubirous

16 kwietnia – wspomnienie dowolne

Bernadetta Soubirous, Bernarde-Marie Soubirous urodziła się w Lourdes 7 stycznia 1844 roku. W wieku czternastu lat (1858 rok) objawiła się jej Matka Boża przy Grocie Massabielle, która przedstawiła się jako Niepokalane Poczęcie. W 1866 roku Bernadeta wstąpiła do klasztoru w Saint-Gildard, domu macierzystego zgromadzenia sióstr miłosierdzia z Nevers (Siostry Miłości SCICN), gdzie pozostała aż do śmierci w 1879 roku. Została kanonizowana 8 grudnia 1933 roku.

Modlitwa św. Bernadety

Modlitwa biednej żebraczki

O Jezu, daj mi, proszę,
chleba pokory,
chleba posłuszeństwa,
chleba miłosierdzia,
chleba cierpliwości,
by móc znosić cierpienia serca.

O Jezu, jeśli pragniesz
mojego ukrzyżowania
- niech się stanie!
Chleba mocy, by przyjmować cierpienie,
chleba, by widzieć tylko Ciebie
we wszystkim i zawsze.
Jezus,
Maryja,
Krzyż.
Oto jedyni moi przyjaciele i nie pragnę innych.

Facebook