• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

św. Katarzyna Tekakwitha

św. Katarzyna Tekakwitha

17 kwietnia – wspomnienie dowolne

Kateri Tekakwitha, Lily of the Mohawks (1656-1680), córka wodza Mohawków to pierwsza Indianka z Ameryki Północnej wobec której rozpoczęto proces beatyfikacyjny (Leon XIII, 1884). Beatyfikował ją jednak dopiero św. Jan Paweł II w 1980 roku, a kanonizował Benedykt XVI w 2012 roku.
Kateri jest patronką ekologów i działaczy ochrony środowiska. Oręduje za wygnańcami i za osieroconymi. Jest patronką ludzi mieszkających na obczyźnie i wyśmiewanym z powodu swej pobożności. W ikonografii przedstawiana jest z lilią w ręku – symbolem czystości, z krzyżem, i żółwiem, symbolem jej plemienia.

Modlitwa

...

Facebook