• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

św. Krzysztof Magallanes i 24 towarzyszy

św. Krzysztof Magallanes i towarzysze, męczennicy

21 maja – wspomnienie dowolne

Krzysztof Magallanes Jara urodził się w miejscowości San Rafael Totatiche w Meksyku w roku 1869. Podczas wywołanego nienawiścią do chrześcijaństwa prześladowania Kościoła katolickiego razem ze współtowarzyszami wyznał Chrystusa Króla, ponosząc śmierć męczeńską w roku 1927. Dołączyło do innych 24 prezbiterów i wiernych świeckich w różnym wieku, pochodzących z wielu stron Meksyku.

Modlitwy

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty sprawiłeś, że święty Krzysztof, prezbiter, i jego Towarzysze pozostali wierni Chrystusowi Królowi aż do męczeńskiej śmierci, † przez ich wstawiennictwo spraw, abyśmy trwając w wyznawaniu prawdziwej wiary, * zawsze wypełniali przykazania Twojej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

21.05 przypada także wspomnienie św. Jana Nepomucena.

Facebook