• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

św. Leon IX

św. Leon IX, papież

19 kwietnia – wspomnienie dowolne

Św. Leon IX (Bruno hrabia Egisheim-Dagsburg) urodził się w 1002 w Alzacji, papieżem został w 1049. Rozpoczął reformę odnowy moralnej Kościoła, wzorując się na zasadach klasztoru benedyktyńskiego w Cluny. Zwoływał liczne synody, które zajmowały się głównie zwalczaniem w Kościele symonii i wprowadzeniem celibatu wśród kleru. Odbył liczne podróże do Niemiec i Francji.

 

Facebook