• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

św. Jan I, papież

św. Jan I, papież i męczennik

18 maja – wspomnienie dowolne

Jan urodził się w Toskanii, został biskupem Kościoła rzymskiego w roku 523. Jako legat króla Teodoryka udał się do Konstantynopola, do cesarza Justyna. Po jego powrocie król, niezadowolony z wyniku poselstwa, kazał go uwięzić. Zmarł w Rawennie 18 maja 526 roku.

Modlitwa

Boże, nagrodo Twoich wiernych, Ty uświęciłeś ten dzień przez męczeństwo świętego Jana, papieża, † wysłuchaj prośby Twojego ludu * i spraw, abyśmy czcząc jego zasługi, naśladowali jego stałość w wierze. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Facebook